Digiluu-digilei - pedagogiikka edellä muutokseen

Työpajassa heittäydytään ideoimaan, miten vanhasta tehdään uutta. Millaisia mahdollisuuksia digitaalisaatio tarjoaa? Miten madaltaa kynnystä eri tvt-välineiden hyödyntämiseen? Miten moninaistuvat oppimisympäristöt ja digitalisaatio toteutetaan opetussuunnitelmissa? Millaisella pedagogiikalla oppijoista saadaan aktiivisia oman osaamisensa kehittäjiä? Miten toteuttaa 5. lukukausi, kun kaikki ovat lomalla? Teemaryhmään kutsutaan napakoita hissipuheita hyvistä käytänteistä, joissa pedagogisesti rikkaalla tavalla hyödynnetään monimediaisia ympäristöjä. Näiden pohjalta inspiroidutaan työstämään omaa työtä tukevaa ePedagogiikkaa. Löydä omannäköinen tapasi soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa!

Esitykset

saavutettavuusseloste