Hyvinvoivana ja innostuneena Kampuksella – mission impossible?

Opettaja, tutkija, suunnittelija, opiskelija – oletko innostunut työstäsi yliopistossa? Tuletko joka aamu positiivisella mielellä töihin? Mikä lisäisi työhyvinvointiasi ja innostustasi? Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Intoa ja jaksamista syövät erilaiset kuormitustekijät, kuten organisaatiomuutokset, kiire tai työn hallinnan vaikeudet. Toisaalta erilaiset voimavaratekijät, kuten onnistumiset opiskelijoiden kanssa, työn itsenäisyys ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, voivat tukea hyvinvointia. Työhyvinvointia voidaankin kehittää ainakin kuormitusta kohtuullistamalla ja voimavaroja vahvistamalla. Aina kuitenkaan ei voida kuormitusta kohtuullistaa riittävästi, jolloin on suunnattava huomio erityisesti voimavarojen vahvistamiseen. Työryhmämme tarkasteleekin sitä, mistä lisää voimavaroja, intoa ja hyvinvointia yliopistotyöhön, jossa on monenlaista potentiaalisesti kuormittavaa myllerrystä meneillään. Odotamme työryhmäämme laajasti kampuksella koettuun työhyvinvointiin liittyviä puheenvuoroja ja esityksiä. Ne voivat olla luonteeltaan tutkimuksellisia, tai työhyvinvoinnin kehittämishankkeiden kuvauksia muiden kiinnostavien ja luovienkin tulokulmien lisäksi.

Esitykset

saavutettavuusseloste