Tervetuloa tutustumaan Heikki Rantatupa historialliset kartat portaaliin

Sivusto on nimetty Suomen johtavan vanhojen karttojen asiantuntijan Heikki Rantatuvan mukaan. Tietokantaan tallennetut noin 5800 karttaa ja niihin liittyvät noin 6350 karttakuvaketta ovat hänen mittavan karttatutkimuksensa satoa. Kokoelma sisältää karttoja Suomen alueilta 1400-luvun lopulta aina 1930-luvulle asti pääpainon ollessa kuitenkin 1600–1800-lukujen kartoissa. Alkuperäiset kartat ovat pääsääntöisesti löydettävissä joko Kansallisarkiston, Ruotsin kansallisarkiston tai sen osana toimivan Sota-arkiston kokoelmista. Digitaaliset versiot on tallennettu Jyväskylän yliopiston digitaaliseen julkaisuarkistoon JYXiin.

Karttojen lisäksi portaaliin on koottu myös muuta niihin liittyvää aineistoa. Tutkimus -välilehden alta löytyy sekä kartta-aiheisia tutkimuksia että karttatutkimusta täydentävää aineistoa, kuten valokuvia ja tarkempia tietoja taloista sekä talonhaltijoista. Maanmittaus & kartografia -osiossa on kattava tietopaketti maanmittauksen kehityksestä 1600- ja 1700-luvuilla, samana ajanjaksona Suomessa toimineista maanmittareista ja karttojen tulkitsemisesta.

Tekijänoikeudet

Kuvat ovat joko jpg- tai tif-formaateissa, joista kaikki jpg-kuvat ovat vapaasti selailtavissa ja kopioitavissa opetus- ja tutkimustyöhön sekä muuhun ei-kaupalliseen käyttöön www.vanhakartta.fi-viittauksella varustettuna.

Karttamyynti

Painetun version kartasta voi tilata Jyväskylän Yliopistopainosta.

Lisätietoja

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto: jyx[at]jyu.fi

Heikki Rantatuvan biografia
Valikoima Heikki Rantatuvan julkaisuja

Tukijat

Portaalin toteuttamista ovat olleet tukemassa Jyväskylän kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto sekä Is-Vet Oy.