Tutkimus

Tässä osiossa julkaistaan sekä vanhaa kartta-aineistoa koskevaa tutkimusta että muita tutkimuksia, joissa vanhoja karttoja on hyödynnetty. Esimerkiksi sivustolla olevaan Allan Valtarin laatimaan Järviseudun taloluetteloon on linkitetty vanhoja karttoja aina kun talo on ollut paikannettavissa vanhassa kartta-aineistossa.

Tutkimukset voivat käsitellä kokonaisia kartta-aineistoja ja erilaisia karttaryhmiä, tai sitten syventyä yksityiseen karttaan tai kartantekijään. Karttanäyttelyissä tilaa annetaan johonkin kartoittajaan, alueeseen tai muuhun teemaan liittyville kartoille. Selvää rajaa tutkimusten ja näyttelyiden välille ei voida tehdä, sillä yhteiseen teemaan keskittyvän näyttelyn valitseminen jo edellyttää karttatutkimusta. Pääsääntöisesti tutkimuksissa kuitenkin paino on tekstiosuudessa, näyttelyissä kuvissa.