Valikoima Heikki Rantatuvan julkaisuja 1973–2017

Teokset

 • Grönros, Jarmo et al. (2016), Tiima, tiu, tynnyri : miten ennen mitattiin ; Suomalainen mittasanakirja. 7. täyd. ja uud. p. Turku, Turun museokeskus.
 • Rantatupa, Heikki et al. (2014), Hausjärvi vanhoissa kartoissa. Oitti, Hausjärvi-seura.
 • Osmo Rinta-Tassi et al. (toim.) (2013), Kyröönjoki - Meirän joki. Kuopio, Samuli Paulaharjun säätiö. 
 • Rantatupa, Heikki & Teeriaho, Yrjö (toim.) (2011), Peruskarttamme pitkä polku. Helsinki: Maanmittaushallituksen topografit ry.
 • Pehkonen, Matti & Rantatupa, Heikki (2009), Maakuntakartat 1600ja 1700-luvulla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Näköispainokset.
 • Borgström, Olof och Krook, John (2009), tulkinta: Heikki Rantatupa ja Matti Pehkonen. Geographisk charta Idensalmi sokn i Savolax 1755, 1756 och 1757. Näköispainos 1700-luvulta.
 • Rantatupa, Heikki & Rinta-Tassi, Osmo (2009), Keski-Suomi Karttakuvina. Saarijärvi: Keski-Suomen Museoyhdistys.
 • Rantatupa, Heikki, Rautiainen, Matti & Jokinen, Jukka (2006), Atlas. Suomen historia. Iisalmi: IS-Vet.
 • Rantatupa, Heikki (2006), Chartographia Ostrobothnica. Pohjanmaa vanhoissa kartoissa. Vaasa: Scriptum. 
 • Rantatupa, Heikki & Rautiainen, Arvo (2005), Lions Club Jyväskylä 1954 – 2004. 50-vuotishistoria. Jyväskylä: LC Jyväskylä.
 • Rantatupa, Heikki, Hämäläinen, Heikki & Järvinen, Jari (2003), Hauho vanhoissa kartoissa. Jyväskylä & Hauho: Jyväskylän yliopisto & Hauho-seura.
 • Ahonen, Kalevi et al. (toim.) (2003), Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu juhlakirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos.
 • Halmesvirta, Anssi (toim.) et al. (2001), Finnország története / szerkesztette. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
 • Rantatupa, Heikki (toim.) (2000), Kartta historian lähteenä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja; 55. Jyväskylä: Kampus kustannus.
 • Rantatupa, Heikki & Kokko, Marja (2000), Leijonan jalanjälkiä. Puoli vuosisataa suomalaista lionstoimintaa. Helsinki: Suomen Lions-liitto.
 • Karonen, Petri et al. (1997), Vanhojen käsialojen lukukirja. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja; 40. Jyväskylä: Kampus kustannus. 
 • Nygård, Toivo et al. (toim.) (1995), Raahen tienoon historia. 2, Raahen kaupungin ja Salon pitäjän eli Saloisten, Pattijoen ja Vihannin historia isonvihan jälkeen 1860-luvulle. Raahe, Pattijoki, Vihanti: Raahen kaupunki, Pattijoen kunta, Vihannin kunta. 
 • Rantatupa, Heikki (1988), Alatornion historia. Tornion kaupunki: Tornio.
 • Rantatupa, Heikki & Junnila, Heikki (1983), Järviseudun historia. 1, Esihistoriasta 1850-luvulle. Evijärvi: Järviseutu-seura.
 • Rantatupa, Heikki (toim.) (1983), Paikallisyhteisö ja sotalaitos. Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja; 5. Jyväskylä & Helsinki: Jyväskylän yliopisto.
 • Rantatupa, Heikki (1979), Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914 - 1921. Studia historica Jyväskyläensia; 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
 • Rantatupa, Heikki, Markkanen Erkki & Nygård, Toivo (1976), Opas Suomen historian lähteistöön. Helsinki: Otava.
 • Rantatupa, Heikki (1974), Elintarvikkeiden säännöstely Suomessa v. 1914 - 1919. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Rantatupa, Heikki (toim.) (1971), Parkanon ja Kihniön kirja. JYY:n kotiseutusarja; 8. Parkano & Kihniö: Parkanon kunta ja seurakunta & Kihniön kunta ja seurakunta.
 • Rantatupa, Heikki, Markkanen, Erkki & Nygård, Toivo (1971), Suomen historian metodiopin opetusmoniste. Jyväskylän yliopiston historian laitos. Monisteita; 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Rantatupa, Heikki (1970), Ulkovaltojen rautatiehankkeet Kiinassa v:een 1900. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
 • Rantatupa, Heikki (1969), Elintarvikkeiden säännöstely Suomessa ensimmäisen maailmasodan aikana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Artikkelit

 • Rantatupa, Heikki (2017), Alajärven asuttaminen. Teoksessa Alajärven ranta-asutus ja asukkaita 1500-luvulta 1900-luvulle. Alajärvi : Alajärvi-Seura, 9-11.
 • Rantatupa, Heikki (2017), Alajärvi. Isojako vuonna 1800. Teoksessa Alajärven ranta-asutus ja asukkaita 1500-luvulta 1900-luvulle. Alajärvi : Alajärvi-Seura, 12-17.
 • Rantatupa, Heikki (2017), Nelimarkan ja Puumalan talot maarekisterin mukaan. Teoksessa Alajärven ranta-asutus ja asukkaita 1500-luvulta 1900-luvulle. Alajärvi : Alajärvi-Seura, 68-77.
 • Rantatupa, Heikki (2017), Skrabb RN.o 2 maarekisterin mukaan. Teoksessa Alajärven ranta-asutus ja asukkaita 1500-luvulta 1900-luvulle. Alajärvi : Alajärvi-Seura, 105-110.
 • Rantatupa, Heikki (2017), Pynttärin talo RN:o 3 maarekisterissä. Teoksessa Alajärven ranta-asutus ja asukkaita 1500-luvulta 1900-luvulle. Alajärvi : Alajärvi-Seura, 133-137.
 • Rantatupa, Heikki (2017), Lillpyntar-Vähä-Pynttäri-Paavola. Lillpyntari-Paavola RN:o 5 maarekisterissä. Teoksessa Alajärven ranta-asutus ja asukkaita 1500-luvulta 1900-luvulle. Alajärvi : Alajärvi-Seura, 138-147.
 • Rantatupa, Heikki (2017), Munkkeja, aatelisia ja kaupunki : saaren omistussuhteiden historiaa. Teoksessa Nieminen, A. (toim.) Seurasaari : puisto meren syleilyssä. Helsinki : Maahenki, 47-49.
 • Häyrynen, Mikko (2016), Karttojen metsät : Suomen kartoista löytyy metsätietoa ainakin 500 vuoden ajalta. Helsinki : Tapio, 22 (2016): 16-17.
 • Rantatupa, Heikki (2011), Varhaisimmat maantieteelliset kartoitukset. Teoksessa Peruskarttamme pitkä polku. Helsinki :  Maanmittaushallituksen topografit ry, 10-15.
 • Rantatupa, Heikki (2011), Peruskartan edeltäjät. Teoksessa Peruskarttamme pitkä polku. Helsinki :  Maanmittaushallituksen topografit ry, 16-33.
 • Rantatupa, Heikki (2011), Karttatyyppien omista lehtijaoista yleislehtijakoon. Teoksessa Peruskarttamme pitkä polku. Helsinki :  Maanmittaushallituksen topografit ry, 42-43.
 • Rantatupa, Heikki (2011), Peruskartoituksen eteneminen vuodesta 1947. Teoksessa Peruskarttamme pitkä polku. Helsinki :  Maanmittaushallituksen topografit ry, 44-47.
 • Rantatupa, Heikki (2011), Peruskartan ja topografisen kartan yhdistäminen. Teoksessa Peruskarttamme pitkä polku. Helsinki :  Maanmittaushallituksen topografit ry, 48-51.
 • Rantatupa, Heikki (2007), ”Geograafisista korteista” valtakunnan uudeksi yleiskartaksi: vuoden 1668 yleiskartan tausta. Teoksessa Jaatinen, Martti, I. et al. (toim.), Suvaitkaa. Erkki Fredriksonin juhlakirja.Jyväskylä: Eero ja Erkki Fredriksonin säätiö, 193 - 207.
 • Rantatupa, Heikki, (2006), Maanmittarit kruunun asialla Virossa ja Liivinmaalla Ruotsin suurvaltakaudella. Teoksessa Alenius, Kari, Honkala, Anita & Wunsch, Sinikka (toim.), Itämeren itälaidalla. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 89 – 96.
 • Rantatupa, Heikki (2005), Maanmittarikunta ja maanmittarin elämää Virossa ja Liivinmaalla 1600-luvulla. Teoksessa Ahonen, Kalevi et al. (toim.), Historia ja herrasmies. Seppo Zetterbergille omistettu juhlakirja.Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos, 147 - 163.
 • Rantatupa, Heikki (2004), 1930-luvun pulavuodet ja maatalouskiinteistöjen pakkohuutokaupat. Teoksessa Peltonen, Matti (toim.), Suomen maatalouden historia. Osa 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle.Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 419 - 442.
 • Rantatupa, Heikki (2004), Elintarvikehuolto ensimmäisen maailmansodan aikana. Teoksessa Peltonen, Matti (toim.), Suomen maatalouden historia. Osa 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 265 - 329.
 • Rantatupa, Heikki (2004), Kansanhuolto toisen maailmansodan aikana 1939 – 1949. Teoksessa Peltonen, Matti (toim.), Suomen maatalouden historia. Osa 2, Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 443 - 502.
 • Rantatupa, Heikki (2001), Kartografia tutkimuskohteena ja kartta historian lähteenä. Sukutieto: Sukutietotekniikka ry:n jäsenlehti, 18 (2001): 3, 4 – 9.
 • Rantatupa, Heikki (1996), Poliittinen historia paikallishistorioissa. Teoksessa Jokipii, Mauno (toim.), Paikallishistoria. Helsinki: Gummerus, 81 – 91. 
 • Rantatupa, Heikki (1989), Työväenliike Etelä-Pohjanmaalla talvisotaan saakka. Teoksessa Markkanen, Erkki et al. (toim.), Pysy lujana omalla maalla! Erkki Lehtiselle omistettu juhlakirja. Studia historica Jyväskyläensia; 40. Jyväskylä, 57 – 79.
 • Rantatupa, Heikki (1987), Pitäjänyhteisö ja pitäjänhallinto. Teoksessa Koivusalo, Esko et al., Etelä-Pohjanmaan historia. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto, 443 – 536.
 • Rantatupa, Heikki (1984), Timmermännen från Pedersöre och Kronoby på Karlsskrona skeppsvarv. Teoksessa Keränen, Jorma et al. (toim.), Historioitsija – taaksepäin katsova profeetta. Mauno Jokipiille omistettu juhlakirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 265 – 284.
 • Rantatupa, Heikki (1981), Suomen huolto-ongelmia ensimmäisen maailmansodan aikana. Teoksessa Nygård, Toivo (toim.), Suomen sisä- ja ulkopoliittisia ongelmia itsenäisyyden alun ja toisen maailmansodan aikana.Suomen historian julkaisuja / Jyväskylän yliopiston historian laitos; 8. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1 – 17. 
 • Rantatupa, Heikki (1980), Suomen elintarvikehuolto vuonna 1917. Teoksessa Hovi, Kalervo et al., Näkökulmia Suomen itsenäisyyteen 1917 – 1977. Esitelmiä ja artikkeleita. Yleisen historian tutkimuksia/Jyväskylän yliopiston historian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 73 – 77.
 • Rantatupa, Heikki (1977), Itsenäistymisen edellytykset syntyvät. Teoksessa Kivipelto, Toivo (toim.) et al., Alajärven seurakunnan vaiheita: satavuotisjulkaisu. Alajärvi: Alajärven seurakunta, 15 - 50.
 • Rantatupa, Heikki (1977), Kirkolliset olot ennen vuotta 1859. Teoksessa Kivipelto, Toivo (toim.) et al., Alajärven seurakunnan vaiheita: satavuotisjulkaisu. Alajärvi: Alajärven seurakunta, 51 – 58.
 • Rantatupa, Heikki (1973), Haapaveden maanjaoista ja maanomistusoloista isostajaosta nykypäiviin. Teoksessa Ojanperä, Martti (toim.), Haapavesi ennen ja nyt. Osa 2, Haapaveden kirja. JYY:n kotiseutusarja; 9. Haapavesi: Haapaveden kunta ja seurakunta, 79 - 98.