Kohtaatko? Vuorovaikutteista pedagogiikkaa korkeakouluihin

Teemaryhmän tarkoituksena on koota yhteen opetuksen kehittäjiä ja tutkijoita keskustelemaan vuorovaikutteisesta pedagogiikasta. Mitä on vuorovaikutteinen pedagogiikka? Miksi korkeakoulupedagogiikan olisi syytä muuttua interaktiivisemmaksi? Millä menetelmillä interaktiivisuutta edistetään ja mitä sillä saavutetaan? Entä tarjoavatko korkeakouluopinnot riittävät vuorovaikutusvalmiudet työelämään? Mitä on opettajan ja opiskelijan vuorovaikutusosaaminen ja miten sitä voi kehittää? Mitä on oppimista edistävä kohtaaminen korkeakoulussa? Toivomme teemaryhmään esityksiä, jotka voivat käsitellä vuorovaikutteisen pedagogiikan taustateorioita, käytännön opetus- ja oppimismenetelmiä sekä teemaan liittyviä tutkimustuloksia. Tavoitteena on inspiroitua vuorovaikutteisen pedagogiikan mahdollisuuksista sen haasteita unohtamatta. Työskentelytapoina teemaryhmässä ovat esitykset, joiden toivotaan sisältävän interaktiivisia elementtejä.

Esitykset

saavutettavuusseloste