Opettajana yliopistossa

Korkeakoulutuksen viimeaikaiset muutokset ovat haastaneet myös opettajuuden. On jopa väitetty, että yliopistossa ollaan jakautumassa voittajiin ja häviäjiin; niihin joilla on ja joilla ei ole. Pitääkö tämä paikkansa yliopisto- opettajuudessa? Pärjäävätkö toiset paremmin jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä? Kuka oikeastaan enää haluaa opettaa yliopistoissa? Teemaryhmän tarkoituksena on pohtia, millaisena opettajuus yliopistoissa näyttäytyy ja mitä haasteita opettajuuteen liittyy sekä sitä, miten yliopisto-opettajuutta voidaan kehittää muutosten keskellä.

Esitykset

saavutettavuusseloste