Ohjauksellinen pedagogiikka yliopistossa

Suuntaamalla yliopistopedagogiikkaa opettamisesta ohjaamiseen käännetään katse opiskelijoiden yksilöllisiin kasvu- ja oppimisprosesseihin. Ohjauksellinen ote pedagogiikassa tarkoittaa tässä erilaisia tapoja ymmärtää oppimisen ja opiskelun tukeminen osana opiskelijan koko elämänkenttää ja kokemusmaailmaa. Opettajan rooli voi muuttua osittain esimerkiksi ”valmentajaksi” tai ”mentoriksi”.

Teemaryhmän yhteisesti tutkittavana kysymyksenä on, mitä kaikkea voisi tarkoittaa ohjauksellinen pedagoginen suhde opiskelijoihin ja miten sitä voisi toteuttaa yliopistollisissa käytännöissä. Mihin kaikkeen opettajien ja opiskelijoiden välisessä kanssakäymisessä voisi olla tarpeen kehittää ohjauksellisempia toimintatapoja? Mitä se tarkoittaisi vaikkapa gradujen tai väitöskirjojen ohjauksessa? Teemaryhmässä olisi mahdollista päästä myös jakamaan kokemuksia, joita opettajille on kertynyt erilaisten kokeilujen kautta.

Esitykset

saavutettavuusseloste