Kuinka mitata opetuksen laatua?

Yliopiston opettajien ja tutkijoiden tieteellistä tuotantoa arvioidaan Julkaisufoorumissa (Jufo), ja julkaisujen laadun ja korkeatasoisuuden perusteella yliopistot saavat myös merkittävän osan rahoituksestaan. Opetuksen laadun arviointiin ei mittareita kuitenkaan ole. Yliopistojen rahoituksessa OKM ottaa huomioon kandipalautteen, mutta opetuksen laatua kandipalautteen avulla ei voida arvioida. Miten opetuksen laatua tulisi arvioida? Tarvitaanko Jufon kaltaisia mittareita? Näitä kysymyksiä pohditaan työpajassa, jossa keskusteltavaksi väistämättä noussee myös opetuksen arvostus. Opetuksen laadun arviointiin liittyvät kysymykset ovat entistäkin keskeisempiä nyt, kun yliopistoissa luodaan uusia kandi- ja maisteriohjelmia.

Esitykset

saavutettavuusseloste