Tutkimuksellisia välineitä oppimisen ja opiskelun arviointiin

Millaisia tutkimuksellisia menetelmiä on kehitetty korkea-asteen opiskelijan osaamisen tai oppimisen eri osa-alueiden arviointiin, millaiseen tausta-ajatteluun ne nojaavat? Miten arvioidaan opiskelijan opiskelu- ja oppimiskokemuksia, opiskeluympäristöä tai oppimisen resursseja? Millaista tietoa eri arviointimenetelmät antavat opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi? Millaisia työkaluja eri yliopistoissa ja korkeakouluissa kehitetyt niin laadulliset kuin määrälliset arviointimenetelmät antavat tai voisivat tarjota opetuksen ja koulutusohjelmien kehittämiseen? Teemaryhmään toivotaan esityksiä erilaisista arviointimenetelmistä, joita yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on kokeiltu tai kehitetty, ja joiden sovellettavuutta yleisemmin korkeakoulutuksen arviointiin voisi pohtia. Erityisesti toivotaan esityksiä tutkimusperustaisesta kokeilu- ja kehittämistyöstä, joissa pohditaan myös menetelmän sovellettavuutta mahdollisuuksineen ja rajoituksineen opetuksen kehittämisen, oppimisen tai opiskelun laadun näkökulmasta.

Esitykset

saavutettavuusseloste