Oppimisen arvioinnin kehittäminen ja tutkiminen yliopistokontekstissa

Oppimisen arviointi on yliopiston opettajan tärkeimpiä työtehtäviä. Yliopistopedagogiikka-lehden artikkelissamme (Virtanen, Postareff & Hailikari, 2015) toimme esiin miten oppimisen arviointia tulisi kehittää ja millaisia haasteita on arvioinnin kehittämisen käytännöissä. Teemaryhmä järjestetään seminaarina ja sen tavoitteena on tuoda yhteen oppimisen arvioinnin kehittäjiä ja tutkijoita ja etsiä yhdessä oppimisen arvioinnin kehittämisen ja tutkimuksen suuntaviivoja. Toivomme saavamme esityksiä sekä oppimisen arvioinnin kehittämisestä että meneillään olevista tai alkavista oppimisen arviointiin kohdistuvista tutkimuksista tai tutkimushankkeista.

Esitykset

saavutettavuusseloste