Työelämälähtöisyys korkeakouluopinnoissa – miten ja miksi?

Tulevaisuuden työelämän osaajat tarvitsevat uudenlaisia taitoja ja osaamista, esimerkiksi yrittäjämäistä asennetta ja innovaatioiden kaupallistamisen taitoja. OKM:n yhtenä kärkihankkeena on korkeakoulujen ja elinkeinoelämän vuorovaikutus ja sen vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi. Työelämälähtöisyys on esillä vahvasti myös korkeakoulujen strategioissa ja opetussuunnitelmien uudistustyössä. Teemaryhmän näkökulmia ovat mm.: - Millaista osaamista työelämässä tarvitaan ja miten korkeakoulut voivat edistää opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia? - Miten koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä voidaan tehdä opetussuunnitelmien kehittämiseksi? - Millaisia sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja asiantuntijuuden rakentamiseksi ja sen edelleen kehittämiseksi tarvitaan? - Miten korkeakoulun ja työelämän välinen vuorovaikutus voi toteutua? Teemaryhmän esitykset voivat olla joko teoreettisesti tai tutkimuksellisesti teemaa lähestyviä sekä esimerkkejä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyttä edistävistä hyvistä käytänteistä.

Esitykset

saavutettavuusseloste