Pedagogista johtamista hahmottamassa

Teemaryhmässä pureudutaan erilaisten näkökulmien kautta pedagogisen johtamisen peruskysymyksiin kuten esimerkiksi kuka/ketkä pedagogisesti johtavat, keitä ja millaisessa organisaatiotodellisuudessa he pedagogisesti johtavat, miten ja millaisten pedagogisten välineiden ja keinojen avulla he johtavat sekä miten tasapainotetaan pyrkimykset toiminnan tuloksellisuuteen ja esimerkiksi hyvinvointiin? Teemaryhmäkeskustelujen inspiroimiseksi tarjotaan kolme alustuspuheenvuoroa: - professori, PhD, Juha Mäkinen ”Verkostoituneen oppivan/ei vielä oppivan organisaation toiminnan pedagogisesta johtamisesta” - dosentti, KT, Matti Meriläinen ”Hyvinvointi ja johtaminen” - ST-opiskelija, majuri, Hannu Rentola ”Pedagogisen johtamisen käsitteen tarkastelua siviili- ja sotilasorganisaatioiden työntekijöiden sanoitusten kautta”

Esitykset

saavutettavuusseloste