Lähteet

Ahlman, Erik

Kangas, Lasse: "Kasvatusopillinen korkeakoulu kansallisessa korkeakoulupolitiikassa”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 111–123. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Salmela, Mikko. ”Ahlman, Erik.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 10.10.2022).

Salmela, Mikko. "Ahlman, Erik." Ensyklopedia Logos. Filosofia.fi-verkkosivusto (viitattu 10.10.2022).

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Tirranen, Hertta. Suomen taiteilijoita Alvar Cawénista Wäinö Aaltoseen: Elämäkertoja. Helsinki: WSOY, 1955.

V-n. ”Muotokuvamaalari.” Seura, nro 15 (1936): 7, 31.
 

Ahvenainen, Jorma

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Airila, Martti

Autio, Veli-Matti. "Airila, Martti." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biografica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 7.10.2022).

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Tirranen, Hertta. Suomen taiteilijoita Alvar Cawénista Wäinö Aaltoseen: Elämäkertoja. Helsinki: WSOY, 1955.

Viitala, Raimo. Sydän-Sastamalan kuvataiteilijat. [Tyrvää: Tyrvaan kotiseutuyhditys], 1979.

 

Anttila, Veikko

Palosaari, Kristiina. "Apulaisprofessori Veikko Anttila." Helsingin Sanomat 5.2.1990.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Björkstén, Elli

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

Laine, Leena. ”Björkstén, Elli.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu .10.2022)

Suomen Valmentajat ry. "Valmentajien kunniagalleria: Elli Björkstén." (Viitattu 12.9.2022)

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Tihinen, Juha-Heikki. ”Enckell, Magnus.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 5.10.2022)

 

Cygnaeus, Uno

Nurmi, Veli. Uno Cygnaeus: Suomalainen koulumies ja kasvattaja. Helsinki: Valtion Painatuskeskus & Kouluhallitus.

 

Eräsaari, Risto

Eräsaari, Risto & Juha Virkki. Käsi, kahva ja sateenvarjo. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996.

Kuka kukin on: Who’s who in Finland? Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 1994, toimittaneet Irja Hämäläinen, Risto Rantala ja Hannakatri Hollmén. Helsinki: Otava, 1994.

Roos, J. P. ”Tosiasioista huolenaiheisiin? Reunahuomautuksia Risto Eräsaaren puheenvuoroon Januksessa 2/06,” Janus 14, nro 4 (2006): 424–430.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

 

Furuhjelm, Victor

Halila, Aimo. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Savolainen, Raimo. "Furuhjelm, Victor." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Syidua Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 7.10.2022).

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Reitala, Aimo. ”Löfgren, Erik Johan.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu .10.2022)

 

Göös, Fanny

Halila, Aimo. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Kajander, Kaj. ”Mikko Asunta (1909–92): Pienten ihmisten suuret joukot.” Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin: Kuvataidetta Keski-Suomessa1947–1973 -verkkosivusto. Jyväskylän taidemuseo. (Viitattu 7.10.2022).

 

Haavio, Martti H.

”Haavio, Martti Henrik.” Suomen papisto 1800–1920 -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017 (viitattu 7.10.2022).

Havila, Marjo. ”Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Pruuki, Lassi. ”Martti Haavio ja kristillinen koulukasvatus.”  Kristillinen kasvatus nro. 5–6 (2003).

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Pesonen, Mikko. ”Kuvataiteilija Tapani Raittila on kuollut.” Yle Uutiset -verkkosivusto, 3.1.2018 (viitattu 7.10.2022).

 

Hannikainen, P. J.

Halila, Aimo. Jyväskylän Seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Lehtonen, Tiia-Maija. ”P. J. Hannikainen perusti Ylioppilaskunnan Laulajat kielitaistelun keskellä – Musiikin syntymäpäiväkalenteri.” Yle Klassinen -verkkosivusto, 9.12.2020 (Viitattu 7.10.2022).

Lönnqvist Bo. ”Rituaalit ja perinne.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 225–253. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

”P. J. Hannikainen.” Keskisuomalainen nro. 212 (14.09.1924): 3.

”P. J. Hannikainen 1854–1924.” Nurmeksen kaupungin verkkosivusto. (Viitattu 7.10.2022.)

Valtonen, Heli. ”Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Heikel, Viktor

Sjöblom, Kenth. “Heikel, Viktor.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 15.9.2022).

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Lindgren, Liisa. ”Sailo, Alpo.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu .10.2022). 

 

Heikinheimo, Eva

Halila, Aimo. Jyväskylän Seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Valtonen, Heli. ”Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Kajander, Kaj. ”Mikko Asunta (1909–92): Pienten ihmisten suuret joukot.” Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin: Kuvataidetta Keski-Suomessa1947–1973 -verkkosivusto. Jyväskylän taidemuseo (viitattu 7.10.2022).


Heikkinen, Anja

Heikkinen, Anja. ”A-luokan aikuiskasvatustiedettä.” Aikuiskasvatus 1/2012.

Pallari, Leena. Anja Heikkinen Aikuiskasvatus-lehden päätoimittajaksi. Helsingin Sanomat 10.12.2000.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

 

Heikkinen, Eino

Heikkinen, Eino. ”Juhlapuhe.” Video. Jyväskylän kesäyliopisto, Ikääntyvien yliopisto, 29.1.2020 (viitattu 7.10.2020).

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Heinilä, Kalevi

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Siren, Ulla. ” Kesiä jotka kukkivat kauan sitten: Jouko Nivarpään muistonäyttely kuvittaa 1940- ja 1950-lukujen Laitikkalaa.” Sydän-Hämeen lehti 16.8.2012.

 

Heinonen, Veikko

Havila, Marjo. ”Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Heinonen, Veikko. Työmiehestä professoriksi: Muistoja elämän mutkista ja mäkimailta. Jyväskylä, 1989.

Okkonen, Ville. Peruskoulua vastaan: Yksityisoppikoulut ja yhteiskuntajärjestys 1966–1975. Turku: Turun yliopisto, 2017.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Helle, Sakari

Reinilä, Yrjö & Erkki Vilpa. ”Kouluneuvos Sakari Helle.” Helsingin Sanomat 22.3.2008.

Vilpa, Erkki. ”In memoriam: Kouluneuvos, rehtori Sakari Helle.” Teoksessa Jyväskylän normaalikoulun vuosikertomus 2007–2008, 5.

 

Hirsijärvi, Sirkka

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Hårdh, Johan Rafael

Halila, Aimo. Jyväskylän Seminaarin historia. Porvoo & Helsinki: Werner Söderström, 1963.

 

Jokipii, Mauno

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Mäkelä-Alitalo, Anneli. ”Jokipii, Mauno.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 6.10.2022)

 

Järvinen, Nestor

Halila, Aimo. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

”Järvinen, Nestor.” Suomen papisto 1800–1920 -verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017 (viitattu 7.10.2022).

 

Kannas, Lasse

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

Kannas, Lasse. "Nuorten terveyttä ja yliopiston hyvää edistämässä - tuokiokuvia viideltä vuosikymmeneltä." Terveyskasvatuksen professori Lasse Kannaksen jäähyväisluento 30.8.2018. Video. Liikuntatieteellinen tiedekunta (viitattu 7.10.2022).

Vento, Justus. "'Terveystiedosta saisi Suomelle loistavan vientituotteen' – Liikuntatieteellisen professori Lasse Kannas jää eläkkeelle 44 työvuoden jälkeen ja jättää nyt perintönsä jälkipolville." Keskisuomalainen 2.9.2018. (Viitattu 12.9.2022)

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Karvinen, Esko

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoja muotokuvan tekijästä:
Kajander, Kaj. ”Mikko Asunta (1909–92): Pienten ihmisten suuret joukot.” Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin: Kuvataidetta Keski-Suomessa1947–1973 -verkkosivusto. Jyväskylän taidemuseo (viitattu 7.10.2022).

 

Kemiläinen, Aira

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Hietala, Marjatta. ”Aira Kemiläinen – yleisen historian professori.” Naisten ääni-verkkosivusto. Suomalainen Naisliitto (viitattu 7.10.2022).

Hietala, Marjatta. ”Kemiläinen, Aira.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu .10.2022).

Hietala, Marjatta. ”Muistikuvia: Aira Kemiläinen – aatehistorian ja nationalismin tutkija.”  Tieteessä tapahtuu nro. 2 (2019): 56.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Kirjonen, Juhani

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Korkiakangas, Pirjo

Malinen, Antti. ”Voiko korona herättää vielä nostalgiaa? Haastateltavana Pirjo Korkiakangas, lapsuusmuistojen pioneeri”. Lapsuuden historiaa -verkkojulkaisu, 17.12.2020.

 

Koskenniemi, Matti

Kansanen, Pertti. "Koskenniemi, Matti." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu .10.2022).

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Kuusi, Sakari

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Lamberg Marko. ”Jyväskylän yliopisto vaikuttajana, verkostoitujana ja julkisuuskuvan rakentajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 385–495. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Valtonen, Heli. ”Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Laakso, Lauri

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Lehtinen, Erkki

"Erkki Lehtisen teos varhaisesta suomalaisesta patriotismista julkaistu postuumisti." Jyväskylän yliopisto, uutinen 28.2.2022 (viitattu 7.10.2022).

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Kuka kukin on: Who’s Who in Finland: Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 1994, toimittanut Irja Hämäläinen, Risto Rantala & Hannamari Hollmén. Helsinki: Otava, 1994.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Lilius, Anna

Halila, Aimo. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Valtonen, Heli. ”Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Kajander, Kaj. ”Mikko Asunta (1909–92): Pienten ihmisten suuret joukot.” Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin: Kuvataidetta Keski-Suomessa1947–1973 -verkkosivusto. Jyväskylän taidemuseo (viitattu 7.10.2022).

 

Leinberg, Karl Gabriel

Väisänen, Maija. ”Leinberg, Karl Gabriel.” Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 20.9.2022)

 

Louhivaara, Ilppo Simo

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Lönnqvist, Bo

Widén Gustaf. "Bo Lönnqvist." Uppslagsverket Finland (viitattu 11.10.2022).

Åström, Anna-Maria. "Lönnqvist, Bo. Biografiskt Lexikon för Finland -verkkosivusto. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014..

 

Manninen, Matti

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

 

Mantere, Oskari

Kangas, Lasse. ”Kasvatusopillinen korkeakoulu kansallisessa korkeakoulupolitiikassa”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 111–123. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Lönnqvist, Bo. "Rituaali ja perinne." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja Kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1862–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 225–253. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

"Oskari Mantere." Eduskunnan Kansanedustajat -verkkosivusto (viitattu 7.10.2022).

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Nygård, Toivo

Lamberg, Marko. ”Jyväskylän yliopisto vaikuttajana, verkostoitujana ja julkisuuskuvan rakentajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 385–495. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Stenbäck, Irma. "Toivo Nygård tutki, kuinka suomalainen yhteiskunta eristi, sopeutti, samanlaisti tai tuhosi ne jotka olivat toisenlaisia." Helsingin Sanomat 5.7.1998 (viitattu 7.10.2022).

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

 

Oksala, Kaarle

Kangas, Lasse. ”Kasvatusopillinen korkeakoulu kansallisessa korkeakoulupolitiikassa”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 111–123. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Kangas, Lasse. "Jyväskylän seminaarin synty." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 13–16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Niiranen, Susanna. "Kirjeitä 'apinateatterista' – Kansakouluopettajaksi murrosvuosina 1959–1961." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 179–182. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Valtonen, Heli. ”Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
V-n. "Muotokuvamaalari." Seura nro. 15(1936): 7, 31.

Suomen taiteilijaseura. "Kuvataiteilijamatrikkeli: Tauno Miesmaa (v:een 1906 Messman)." (Viitattu 7.10.2022.)

 

Oksanen, Anni

Tapiola Hannu. Jyväskylän norssi 70 vuotta: Historiikki ja matrikkeli. Jyväskylä: Koulun entisten oppilaiden yhdistys Jyväskylän yhteisnorssit r.y., 1986.

 

Oksanen, Vilho

Tapiola, Hannu. Jyväskylän norssi 70 vuotta: Historiikki ja matrikkeli. Jyväskylä: Koulun entisten oppilaiden yhdistys Jyväskylän yhteisnorssit r.y., 1986.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Anttonen, Erkki. "Kulovesi, Erkki." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 7.10.2022).
 

Olkinuora, Hannu

Lamberg, Marko. "Jyväskylän yliopisto vaikuttajana, verkostoitujana ja julkisuuskuvan rakentajana." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 385–495. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Parvela, Tarmo

”Eläkepäiville.” Normaalikoulun vuosikertomus 2000–2001, 3–8 (viitattu 6.10.2022).

Tietoa taitelijasta:
"Taiteilija Jaakko Valo." Jaakko Valon verkkosivusto (viitattu 11,10,2022).

Jyväskylän taidemuseo. Julkiset taideteokset Jyväskylässä -verkkosivusto (viitattu 11.10.2022). 

 

Paukkunen, Leo

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

"Muistot: Leo Paukkunen." Helsingin Sanomat 11.3.2006 (viitattu 7.10.2022).

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

 

Penttilä, Aarni

Palomäki, Jari. "Penttilä, Aarni." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 7.10.2022).

Tietoa muotokuvan tekijästä:
V-n. "Muotokuvamaalari." Seura nro. 15(1936): 7, 31.

 

Pihkala, Lauri

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

Klemola, Heikki. "Pihkala, Lauri." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 7.10.2022). 

Roiko-Jokela, Heikki. "Kuuliainen sielu, terve ruumis: Urheilu ja urheilukasvatus osana isänmaan rakentamista." Teoksessa Urheilu ja sota: Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2013 - 2014, toimittaneet Heikki Roiko-Jokela ja Esa Sironen. [Helsinki]: Suomen urheiluhistoriallinen seura, 2014.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Valtonen, Heli. ” Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Wessman, Kerttuli. "Koponen, Erkki." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 10.10.2022).

 

Pulkkinen, Lea

Lea Pulkkisen kotisivu, 2017.

Psykologian laitoksen henkilöstö: Lea Pulkkinen.

Ruuska, Helena. "Monta lasikattoa moukaroinut psykologian professori Lea Pulkkinen kritisoi yliopistoa, korostaa kotikasvatusta ja ihmettelee näkymätöntä maailmaan." Helsingin Sanomat 30.7. 2022

 

Päivänsalo, Paavo

Kuka kukin on (Aikalaiskirja): Who’s who in Finland?: Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. Helsinki: Otava, 1978.

"Paavo Päivänsalo." Helsingin Sanomat 22.9.2004.

 

Pöykkö, Kalevi

Hanka, Heikki & Hanna Pirinen. "Humaani professoripariskunta Kalevi ja Kaarina Pöykkö." Tiedonjyvä verkkolehti 13.1.2017.

Lamberg, Marko. "Jyväskylän yliopisto vaikuttajana, verkostoitujana ja julkisuuskuvan rakentajana." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 385–495. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Raatikainen, Mikko

Pirinen, Hanna. ”Yliopiston aluesuunnittelu ja rakentaminen”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 497–524. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Rikala, Kalle

Halila, Aimo. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

Valtonen, Heli. ”Seminaariyhteisö opettajien kouluttajana.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 19–109. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Rytkönen, Ahti

Lönnqvist, Bo. "Rituaali ja perinne." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja Kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1862–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 225–253. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Onatsu, Jaana. "Ahti Rytkönen ja savupirttien kansa." Kamera nro 2 (2016).

Rytkönen, Ahti. "Kaskenpolttajista ja raahnasijoista." Suomen Kuvalehti nro 36 (1.9.1928): 47–49.

Sironen, Esa. "Porosorsa Lijoksessa ryplätti." Virittäjä nro 4 (1999): 614–618. 

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Suomen taitelijaseura ry. "Kuvataiteilijamatrikkeli: Irmeli Tarmo." (Viitattu 12.9.2022)

 

Sakari, Aimo

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Heiskanen, Jukka. Aimo Sakari suomensi ensimmäiset Tintit. Sarjainfo  nro. 2 (1994): 11–12.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Sallinen, Aino

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Honkonen, Marja. Rautarouva. Jyväskylän ylioppilaslehti nro. 50 (2009): 1011.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Suomen taitelijaseura ry. "Kuvataiteilijamatrikkeli: Marjatta Tapiola." (Viitattu 12.9.2022).

 

Suomela, Klaus Uuno

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

Kulha, Keijo K. "Suomela, Klaus Uuno." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 10.10.2022).

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Anttonen, Erkki. "Kulovesi, Erkki." Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997– (viitattu 10.10.2022).

 

Söderström, Hilda

Halila, Aimo. Jyväskylän seminaarin historia. Helsinki & Porvoo: Werner Söderström, 1963.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Kajander, Kaj. ”Mikko Asunta (1909–92): Pienten ihmisten suuret joukot.” Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin: Kuvataidetta Keski-Suomessa1947–1973 -verkkosivusto. Jyväskylän taidemuseo (viitattu 7.10.2022).

 

Takala, Annika

"Annika Takala, kasvatustieteilijä 1921–96." Tiedenaisia-verkkosivusto (viitattu 10.10.2022). 

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Takala, Martti

Havila Marjo. ”Tiedekunnat ja laitokset”. ”Sisäisen hallinnon kokeilutoiminta”. ”Korkeakoulukohtainen hallintouudistus 1970–1980-lukujen taitteessa”. ”Virat ja toimet”. ”Työaika- ja palkkauskysymykset, ammattijärjestöt ja virastodemokratia”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–382. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. s. 16–17, 23 28, 35, 47–48, 64, 72–73, 91.

Pulkkinen, Lea. "Martti Takala – Jyväskylän yliopiston tulevaisuuden rakentaja." Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen verkkosivusto 8.5.2012.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Tanner, Lauri

Ilmanen, Kalervo & Touko Voutilainen. Jumpasta tiedekunnaksi: Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta 1882–1982. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 84. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982.

 

Tanskanen, Antti

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
"Timo Vuorikoski: taidemaalari." Timo Vuorikosken verkkosivut (viitattu 10.10.2022).

 

Telama, Risto

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Vaherva, Tapio

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Valovirta, Eero

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Kuka kukin on (Aikalaiskirja): Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. Helsinki: Otava, 1954.

Pirinen, Hanna. ”Yliopiston aluesuunnittelu ja rakentaminen”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 497–524. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tolvanen, Pia, Veli Saari & Kirsi Hänninen. "Luonnonhistoriallisista opetuskokoelmista tutkivaksi museoksi." Teoksessa Opiksi ja huviksi: Jyväskylän yliopiston museo 100 vuotta, toimittaneet Marja-Liisa Hyvänen & Pirjo Vuorinen, 76–96. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston museo, 2001. 

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Tietoa muotokuvan tekijästä:
Kajander, Kaj. ”Mikko Asunta (1909–92): Pienten ihmisten suuret joukot.” Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin: Kuvataidetta Keski-Suomessa1947–1973 -verkkosivusto. Jyväskylän taidemuseo (viitattu 7.10.2022).

 

Vilkuna, Asko

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Kangas, Lasse. Jyväskyläläistynyt professorisuku. Keskisuomalainen 29.7.2014. 

Korkiakangas, Pirjo. Asko Vilkuna. Ethnologia Fennica 42 (2015): 95–96.

Lamberg, Marko. "Jyväskylän yliopisto vaikuttajana, verkostoitujana ja julkisuuskuvan rakentajana." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 385–495. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Pirinen, Hanna. "Seminaarin ja korkeakoulun rakennettu ympäristö." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 255–280. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Valtonen, Heli. ”Korkeakoulun aika – tiedekorkeakoulun ja akateemisen yhteisön synty”. Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa I: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen ja Toivo Nygård, 125–222. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

 

Vuolle, Pauli

Havila, Marjo. "Jyväskylän yliopiston hallinto, henkilöstö ja opiskelijat." Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: Osa II: Yliopisto 1966–2006, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 15–139. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.

Suomen professorit – Finlands professorer, toimittanut Veli-Matti Autio. Helsinki: Professoriliitto, 2000.

Vilkuna, Kustaa H. J. ”Tutkimus ja opetus Jyväskylän yliopistossa.” Teoksessa Jyväskylän yliopiston historia: osa II: Seminaarin ja kasvatusopillisen korkeakoulun aika 1863–1966, toimittaneet Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård, 141–381. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009.