H. V. W. Furuhjelm (1810–1872) 
Senaattori
H. V. W. Furuhjelm (1810–1872) 
Senaattori

H. V. W. Furuhjelm (1810–1872) Senaattori

Henkilön nimi

H. V. W. Furuhjelm (1810–1872)
Senaattori

Biografia

Harald Viktor Wilhelm Furuhjelm edisti ansiokkaasti Jyväskylän seminaarin perustamista toimiessaan kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkönä.

Turun akatemiassa ja Uppsalan yliopistossa opiskellut Furuhjelm aloitti virkauransa Turun hovioikeuden auskultanttina vuonna 1832. Ura jatkui muun muassa Viipurin hovioikeuden asessorina ja sen jälkeen Turussa hovioikeudenneuvoksena. Vuonna 1855 hänet nimitettiin senaatin jäseneksi.

Furuhjelm toimi senaatin kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkönä vuosina 1858–1868. Tällöin hänen toimialaansa kuuluivat myös koulu- ja opetuskysymykset. Furuhjelm ja kirkollisasiaintoimituskunnan esittelijäsihteeri Gabriel Mauritz Waenerberg kannattivat Uno Cygnaeuksen laatimaa suunnitelmaa kansakoululaitoksen kehittämiseksi ja edistivät sen toteuttamista. Osana Cygnaeuksen suunnitelmaa Jyväskylään perustettiin kansakoulunopettajia kouluttava seminaari vuonna 1863. Kansakouluasetus annettiin vuonna 1866.

Teoksen tekijä

Erik Johan Löfgren (1825–1884)

Erik Johan Löfgren opiskeli Tukholman taideakatemiassa vuosina 1842–1851 ja Düsseldorfin taideakatemiassa vuosina 1853–1858. Oleskeltuaan pitkään ulkomailla Löfgren toimi Helsingissä muotokuvamaalarina. Hän oli arvostettu muotokuvien tekijä, ja maalasi niiden ohella myös teoksia historia-aiheista.

Teoskuvan valokuvaaja: Hannes Järvenpää

Teoksen valmistumisvuosi

1868/1869

Käytetty tekniikka

öljyvärimaalaus