Lasse Kannas (s. 1951) Terveyskasvatuksen professori
Lasse Kannas (s. 1951) Terveyskasvatuksen professori

Lasse Kannas (s. 1951) Terveyskasvatuksen professori

Henkilön nimi

Lasse Kannas (s. 1951) Terveyskasvatuksen professori

Biografia

Lasse Kannas toimi terveyskasvatuksen professorina liikuntatieteellisessä tiedekunnassa vuosina 1997–2018. Hän toimi aluksi vuosina 1974–1985 Jyväskylän yliopiston terveyskasvatuksen lehtorina ja tutkijana, mitä seurasi terveyskasvatuksen apulaisprofessuuri (1985–1997) ja terveyskasvatuksen professuuri vuodesta 1996 alkaen, ensin määräaikaisena ja pian vakinaisena vuoteen 2018 asti. Kannas oli myös liikuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani (1988–1989) ja dekaani (1989–1990) sekä yliopiston vararehtori (1994–1997).

1980-luvulla terveyskasvatuksen tutkimuskohteeksi nousivat esimerkiksi alkoholin väärinkäyttö, nuorten miesten terveyskäyttäytyminen ja terveyskäsitykset ja peruskoulun tupakkaterveyskasvatus. Kannas on selvittänyt tutkimustyössään yhdessä työryhmän kanssa liikunnan vaikutuksia tuki- ja liikuntaelimistöön sekä liikunnan, terveyden ja toimintakykyisyyden yhteyksiä vanhenemiseen.

Teoksen tekijä

Susanna Kääntä

Susanna Kääntä on muotokuviin erikoistunut valokuvaaja. Hän työskentelee taidevalokuvausprojektien parissa sekä pyörittää Jyväskylässä Valokuvaamo Lehtistä.
Teoskuvan valokuvaaja: Johan Knaus

Käytetty tekniikka

valokuva