Juhani Kirjonen (1935–2017) Liikuntapsykologian professori
Juhani Kirjonen (1935–2017) Liikuntapsykologian professori

Juhani Kirjonen (1935–2017) Liikuntapsykologian professori

Henkilön nimi

Juhani Kirjonen (1935–2017) Liikuntapsykologian professori

Biografia

Juhani Kirjonen oli Jyväskylän yliopiston liikuntapsykologian professori vuosina 1986-2000. Kirjonen valmistui voimistelunopettajaksi Helsingin yliopistosta 1959, jonka jälkeen hän opiskeli Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa 1960-luvulla ja oli opintojen ohella kasvatustieteellisen tutkimuskeskuksen tutkimusapulainen ja -assistentti. Vuosina 1969–1972 Kirjonen toimi Jyväskylän yliopiston liikunnan lehtorina. Hän väitteli kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 1972 aiheenaan istumasta nousun liikerata. Hän myös kehitti liikeanalyysia ja -kuvausta. Vuosina 1973–1975 Kirjonen oli liikuntateknologian apulaisprofessori, minkä jälkeen hän siirtyi Tampereen yliopistoon. Kirjosen ura Jyväskylässä jatkui vuonna 1986 liikuntapsykologian professorina vuoteen 2000 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Kirjonen oli myös liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani vuosina 1987–1988 ja koulutuksen tutkimuslaitoksen osastonjohtaja vuosina 1995–1998.

Kirjosen tutkimuskohteita olivat esimerkiksi koulujen liikunnan opetus, liikunnan merkitys ja sen vaikutukset sekä työpsykologia. Edellä mainittuja Kirjonen tutki yhdessä professori Jeddi Hasanin kanssa METELI-tutkimuksessa, jossa selvitettiin työolojen, liikunnan ja terveyden yhteyttä monitieteisesti. Monitieteinen tutkimus oli vielä tuohon aikaan melko tuoretta, ja Kirjonen onnistuikin uudistamaan oman alansa tutkimustyötä. Lopputuloksena syntyi tasokasta tutkimusta työelämästä. Tutkimus koski metalliteollisuuden työoloja ja hyvinvointia.

Teoksen tekijä

Teoskuvan valokuvaaja: Johan Knaus

Käytetty tekniikka

Valokuva