Veikko Anttila (1929–1990) Etnologian apulaisprofessori
Veikko Anttila (1929–1990) Etnologian apulaisprofessori

Veikko Anttila (1929–1990) Etnologian apulaisprofessori

Henkilön nimi

Veikko Anttila (1929–1990) Etnologian apulaisprofessori

Biografia

Veikko Anttila oli talonpoikaiskulttuurin ja kotiseututyön laaja-alainen asiantuntija. Hänen kiinnostuksensa kotiseututyöhön alkoi jo varhain. Lapsuuden ympäristöllä Keski-Pohjanmaalla lienee ollut tähän vaikutusta.

Veikko Anttila valmistui filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1954. Opinnot jatkuivat Turussa filosofian lisensiaatiksi ja tohtoriksi väitellen vuonna 1967. Anttila nimitettiin etnologian apulaisprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon vuonna 1970.

Anttila käsitteli kirjoituksissaan talonpoikaista kulttuuria, keskisuomalaisia pienyhteisöjä, maaseudun elinkeinoja ja yhteisöllisiä rakenteita. Hän toimi Kotiseutuliiton toiminnanjohtajana 1953–1957. Hänellä oli monia luottamustehtäviä, kuten Keski-Suomen läänin taidetoimikunnnan puheenjohtajuus vuosina 1974–1980. Tuona aikana alueelliselle toiminnalle muodostuivat taiteen edistämisen periaatteet, joita noudatetaan edelleen.

Teoksen tekijä

Matti Salmi
Teoskuvan valokuvaaja: Johan Knaus

Teoksen valmistumisvuosi

1998

Käytetty tekniikka

valokuva