Eero Valovirta (1907–1984) Luonnonhistorian lehtori
Eero Valovirta (1907–1984) Luonnonhistorian lehtori

Eero Valovirta (1907–1984) Luonnonhistorian lehtori

Henkilön nimi

Eero Valovirta (1907–1984) Luonnonhistorian lehtori

Biografia

Eero Valovirta tuli maantieteen ja luonnonhistorian lehtoriksi Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun vuonna 1947. Hän oli väitellyt tohtoriksi kaksi vuotta aikaisemmin. Valovirta teki mittavan työn luonnontieteellisten opetuskokoelmien järjestämisessä ja luetteloimisessa. Pitkään kestänyt järjestelyurakka valmistui vuonna 1960.

Kokoelmien järjestelytyön merkittävimpiin hetkiin lukeutui Lars Levi Lestadiuksen kokoelmien löytyminen. Lestadiuksen kokoelmissa on 279 kasvia. Tämä herbaario on ollut jo osa seminaarin aikaista kokoelmaa, sillä se tuli lahjoituksena Laestadiuksen ystävältä Carl Erik Soldanilta 1860-luvulla.

Teoksen tekijä

Mikko Asunta (1909–1992)

Petäjävedellä syntynyt Mikko Asunta nousi 1940-luvulla esille herkkänä, naturalistisena luonnonkuvaajana. Päätekniikkana Asunnalla oli vesiväri ja akvarelli. 1950-luvulle tultaessa Asunnalla oli hiljaisempi kausi taiteilijana. Tähän vaikutti uusi abstrakti taidesuuntaus, jota Asunta ei kokenut omakseen. Taiteellisen työskentelyn pariin Mikko Asunta palasi 1960-luvun loppupuolella. Monipuolinen taiteilija teki myös puuveistoksia sekä koruja puusta ja poltetusta savesta.

Asunta toimi Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuvaamataidon lehtorina vuosina 1955–1973. Myös puoliso Elina Asunta (1913–2011) oli taiteilijan uran ohellaan kuvamataidon opettaja ja lehtori. Pariskunnan koti Jyväskylässä oli aikansa tunnettu taiteilijakoti.
Teoskuvan valokuvaaja: Johan Knaus