Mikko Raatikainen (1932–1995) Biologian professori
Mikko Raatikainen (1932–1995) Biologian professori

Mikko Raatikainen (1932–1995) Biologian professori

Henkilön nimi

Mikko Raatikainen (1932–1995) Biologian professori

Biografia

Mikko Raatikainen oli Jyväskylän yliopiston biologian professori vuosina 1972–1995. Hän opetti ekologiaa ja luonnonhoitoa. Eläkkeelle Raatikainen jäi vuonna 1992. Hän kirjoitti laajasti tieteellisiä julkaisuja, ja hänen tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa olivat monipuolisia, esimerkiksi tuhohyönteiset, maisemanhoito ja populaatiogenetiikka.

Raatikainen oli perustamassa yhdessä vaimonsa Terttu Raatikaisen kanssa Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellistä osastoa ja lahjoitti paljon erilaisia näytteitä museon kokoelmiin.

Teoksen tekijä

Juhani Petäjäniemi (1956–2015)

Juhani Petäjäniemi oli Jyväskylässä työskennellyt, väreille omistautunut taiteilja. Petäjäniemen kiinnostus realismiin ja konkretismiin syntyi jo 1970-luvulla. Hän opetti taiteita työväen- ja kansalaisopistoissa sekä Petäjäveden taideteollisuusoppilaitoksessa.

Petäjäniemi kuvasi teoksissaan usein omaa ympäristöään. Hän myös koki, ettei taidetta tarvitse aina ymmärtää, vaan tärkeämpää on taiteen antama tunne ja kokemus.

Teoskuvan valokuvaaja: Johan Knaus

Teoksen valmistumisvuosi

1998

Käytetty tekniikka

öljyvärimaalaus