Risto Telama (1936–2022) Liikuntapedagogiikan professori
Risto Telama (1936–2022) Liikuntapedagogiikan professori

Risto Telama (1936–2022) Liikuntapedagogiikan professori

Henkilön nimi

Risto Telama (1936–2022) Liikuntapedagogiikan professori

Biografia

Risto Kimmo Telama oli liikuntapedagogiikan tutkija, liikuntatieteiden tohtori ja emeritusprofessori. Hän väitteli liikuntatieteen tohtoriksi vuonna 1972. Jyväskylä yliopiston liikuntapedagogiikan apulaisprofessorina Telama työskenteli vuosina 1974–1981 ja professorina 1981–1999. Lisäksi hän oli liikuntakasvatuksen laitoksen esimies ja liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani ja varadekaani useaan otteeseen.

Teoksen tekijä

Juhani Petäjäniemi (1956–2015)

Juhani Petäjäniemi oli Jyväskylässä työskennellyt, väreille omistautunut taiteilja. Petäjäniemen kiinnostus realismiin ja konkretismiin syntyi jo 1970-luvulla. Hän opetti taiteita työväen- ja kansalaisopistoissa sekä Petäjäveden taideteollisuusoppilaitoksessa.

Petäjäniemi kuvasi teoksissaan usein omaa ympäristöään. Hän myös koki, ettei taidetta tarvitse aina ymmärtää, vaan tärkeämpää on taiteen antama tunne ja kokemus.
Teoskuvan valokuvaaja: Johan Knaus

Teoksen valmistumisvuosi

1999

Käytetty tekniikka

öljyvärimaalaus