Ulkomaiset kartat

Tämä alaluokka sisältää erilaisia ulkomaita kuvaavia karttoja. Ulkomailla tarkoitamme ennen itsenäisyyden aikaa Ruotsin ja Venäjän, joiden osana Suomi oli, tai itsenäisen Suomen ulkopuolisia alueita. Ainakin näin alkuvaiheessa suurin osa kokoelmaan kuuluvista kartoista käsittelee Eurooppaa, mutta mukana myös on karttoja muun muassa Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta ja ajallisesti monet niistä sijoittuvat 1900-luvun alkupuolelle.

Monista luokkaan kuuluvista kartoista emme ole löytäneet tietoja siitä, missä alkuperäisiä karttoja mahdollisesti säilytetään. Sen vuoksi olemme laittaneet niiden tilalle signum-kohtaan tiedon siitä, mihin karttasarjaan (esimerkiksi Schubertin kartasto), jotta niistä olisi kuitenkin jonkinlainen alkuperätieto

Kaikki tähän asti luokasssa julkaistut kartat on saatu karttakeräilijä Timo Meriluodolta.  Myöhemmin uuden materiaalin myötä toivottavasti saamme laajennettua kokoelmaa sekä alueellisesti että aikakauden suhteen kattavammaksi