Tilus- ja kyläkartat (katasterikartat)

Tilus- ja kyläkartoissa kuvataan nimensä mukaisesti yksittäisten talojen tai kylien tiluksia sekä niiden jakautumista erilaiseen käyttöön tarkoitettuihin osiin, kuten niittyihin, peltoihin tai pihapiiriin. Syynä karttojen tekemiselle oli se, että niiden avulla viranomaiset pystyivät tarkasti määrittelemään kullekkin talolle maksettavaksi määrätyt verot sen omistamien maiden käytön ja laadun mukaan. Tiluskarttoja käytettiin tilusten kuvaamiseen 1680-luvulta aina isojakoon asti ja käytännössä kokoelmassamme olevat tiluskartat ovat peräisin pääosin 1700-luvun puolenvälin tienoilta sekä juuri isojakoa edeltäneeltä ajalta. Kansainvälisessä alan kielenkäytössä tilus- ja kyläkartoista käytetään usein myös nimitystä katasterikartat, minkä vuoksi termi mainitaan myös ryhmän nimessä.

Tilus- ja kyläkartat -osioon kuuluu myös isojakokarttoja, jotka muistuttavat paljon edeltäjiään tiluskarttoja. Isojakokarttoihin on kuitenkin merkitty viljellyn maan lisäksi kuvatuilla mailla sijatsevat metsät sekä yhdestä tai useammasta kylästä koostuneen jakokunnan rajat. Isojakokarttoja tehtiin isojaon toimituksen aikana, joita tehtiin pitäjästä riippuen 1700-luvun jälkipuoliskolta 1800-luvun lopulle asti. Kokoelman sisältämissä kartoissa rajasimme isojakokartat alkaviksi vuodesta 1770 eteenpäin, koska sinä vuonna alkoivat viralliset isojakotoimitukset.

Teksti: Heikki Rantatupa ja Kirsi Nieminen