Sekalaiset kaupunkikartat

Tämä kokoelma sisältää eri maanmittareiden tekemiä kaupunkikarttoja aina 1600-luvun puolesta välistä 1900-luvun puoleen väliin asti. Omina ryhminään sieltä erottuvat muun muassa Ingbergin vuonna 1893 laatimat kaupunkikartat sekä ns. vuoden 1902 kaupunkikartat. Suurin osa kartoista kuvaa pääasiassa kyseessä olevan kaupungin ruutukaava-aluetta ja sen lähiympäristöä, mutta joukossa on myös esimerkiksi kaupunkien keskustassa tai sen lähellä olleita linnoituksia.

Teksti: Antero Holmila ja Kirsi Nieminen