Oravais/Oravainen

KA e22: 7

Peter Uhmin: Karvatin kuuden talon tilukset, 1709. Karvatin kyläpiirissä on nähtävissä selviä sarkajaon merkkejä, tilukset olivat varsin sekaisin keskenään. Harvinaista kyllä, tähän aikaan vedettiin myös kylän rajat. KA E22 7.