Nedervetil/Alaveteli

KA e7: 4/2

NEDERVETIL/ALAVETELI Erik Florin: tiluskartta Alavetelistä 1753. Kylän pellot ja niityt sijaitsivat tiiviisti jokilaaksossa. Tällaisia karttoja piirrettiin pohjaksi isollejaolle, joka oli jo käynnissä Kyrönmaalla. KA E7 4/2.

KA e7: 4/9

Erik Florin: Alavetelin kirkonkylää 1753. Perhonjokilaaksossa sijaitsevan Alavetelin kirkonkylän pellot ja niityt 1700-luvun puolivälissä. Kartan keskellä kirkko. KA E7 4/9.

KA e7: 4/26

Erik Florin: karttaselitys ja kyläselitys Alavetelin taloista. Selitysosan vasemmassa alalaidassa on mainittu mm. yhdeksän eri talojen yhteydessä olevaa sotilastorppaa, Viitaveden talon maarorppa sekä Högnäsin, Jänislammen, Westersundin, Högbackan ja Beldanin uudistilat. KA E 7 4/26.

KA e8: 2/25

Erik Florin: Alavetelin ulkotiluksia 1753. Kylän ulkopuolella sijaitsivat niityt ja metsämaat, joita maanmittarit 1700-luvun puolivälissä jo pyrkivät kartoittamaan tulevaa isoajakoa varten. Niityt sijaitsivat parhaasta päästä purojen ja lampien rannoilla. Kartassa näkyy suon yli johtavat pitkospuut sekä Norrmossan lammen rannalla sijaitsevat salpietariladot; salpietaria valmistettiin ruudin raaka-aineeksi. KA E8 2/25.

KA e8: 2/25

Jakob Vikar: Tastin autiotalon mittaus 1743. Vikar antaa Tastin tilasta varsin synkeän kuvan: se sijaitsee hallanaralla paikalla soitten ja rämeitten läheisyydessä, joten viljely on varsin työlästä. Tilaan kuului kuitenkin osuus sahamyllystä ja puolikas jauhomyllystä. Etuisuuksia oli myös, että Kokkolaan oli matkaa vain 2 peninkulmaa. KA E8 2/25.