Maakirjakartat

Maakirjakartat on kuvattu Kansallisarkiston maanmittaustoimintaa käsittelevistä ns. Uudistusten luetteloista. Mukana ovat 1600-luvun maakirjakartat, jotka on siirretty Maanmittaushallituksesta Kansallisarkistoon. Samalla siihen on lisätty sellaisia karttoja, jotka syystä tai toisesta puuttuivat Maanmittaushallituksen aineistosta. Yhtenä kokonaisuutena mukaan on otettu 1600-luvun lopulta aloitetut verollepanomittausten kartoitukset, taloudelliset kartat eli verollepanokartat. On pyritty johdonmukaisesti seuraamaan, milloin pitäjistä ja kylistä/jakokunnista on tehty ensimmäinen maanmittaukseen liittyvä kartta. Kokoelma ulottuu käytännössä isonjaon aloittamiseen saakka.

Teksti: Heikki Rantatupa