Lehtimäki

KA e11: 2/1

Erik Höjer: Geometrinen kartta Hintsan ja Laukkosen taloista, 1731. Talot sijaitsivat mäensyrjässä peltojensa ja niittyjensä keskellä; myös metsään oli raivattu niittyjä karjaa varten. Kaskeamista harjoitettiin talojen läheisyydessä. KA E11 2/1.