Lappajärvi

KA e11: 8/1

Erik Höjer: Geometrinen kartta Savonkylän kahdesta talosta, 1731. Kyrönniemessä vastapäätä Kärnänsaarta, sijaitsi kappalaisen puustelli. Aivan Lappajärven rannassa harrastettiin vielä täysin kaskenpolttoa. KA E11 8/1.

KA e9: 9/1

Jakob Vikar: Vestervikin eli Savolan uudistilan katselmus, 1738. Tokkien autiota eli Hiiromaan autiotilaa oli tähän asti viljelty Lukkarin talon alaisuudessa, mutta nyt kylänmiesten läsnä ollessa pyrittiin talo jälleen asuttamaan uudistilana. KA E9 9/1.