Järviseudun talonhaltijaluettelo

Järviseudun taloluetteloon on koottu Järviseutua koskeva osa Allan Valtarin vuosien aikana keräämistä Etelä-Pohjanmaan pitäjien taloja koskevista tiedoista. Tietolähteinä on käytetty maa- ja henkikirjoja, kymmenys-, kylvö-, karja- ja autiotilaluetteloita, rippikirjoja sekä Suomen asutuksen yleislutteloa. Ajallisesti se kattaa ajanjakson 1500-luvun puolivälistä 1800-luvun puoleenväliin, mutta eniten tietoja löytyy 1600-luvun alun ja 1800-luvun alun väliseltä aikakaudelta. Luettelo etenee pitäjien ja talojen kautta talonhaltijoihin eli isäntiin, joista jokaisen kohdalta löytyy tietoja esimerkiksi talonhaltijan ja vaimon elinvuosista, heidän sukulaisuussuhteistaan talon muihin haltijoihin sekä talon verotiedoista ja sen mahdollisesta jakamisesta. Tietoja ei ole kuitenkaan ollut saatavilla tasaisesti vaan niiden määrä vaihtelee selvästi isäntienkin välillä, joten puuttuvien tietojen kohdalle olemme merkinneet sarakkeisiin kysymysmerkin. Aukkoja pyrimme täyttämään tutkimuksen edetessä.