Gyldénin kaupunkikartat

Claes Wilhelm Gyldén (1802-1872), päämaanmittauskonttorin insinööri 1831, yli-inspehtori vuodesta 1843 ja  maanmittauksen ja metsänhoidon ylihallituksen ylitirehtööri vuodesta 1854.

Laajalla julkaisutoiminnallaan, jonka Gyldén aloitti päämaanmittauskonttorin insinöörinä, hän edisti monella tapaa Suomen maanmittaustoimintaa. Vuosina 1836 ja 1853 hän julkaisi kolme osaa maanmittausta koskevia säädöksiä vuodesta 1690 vuoteen 1852. Vuosina 1837-1843 Gyldén laati ja julkaisi kaikkien Suomen 31 kaupungin asemakaavat ja myöhemmin vuonna 1848 perustetun Joensuun kaupunkikartan, joka jäi painamattomaksi versioksi. Kaupunkikarttoja täydensi karttoihin liittyvä myöhemmin ilmestynyt historiallis-tilastollinen selonteko (1845). Gyldénin kaupunkikartat ovat ensimmäinen yhtenäinen, samaan aikaan valmistettu kaupunkikartoitus, eikä vastaavaa ole myöhemminkään tehty. Kaupunkikartat painettiin yhtenäiseen kokoon n. 51 x 66 cm, ja sen takia karttojen mittakaavat vaihtelevat välillä 1:3200 – 1:10000. Asemakaavojen lisäksi on kartoissa esitetty kaupunkien maantieteellinen sijainti yleiskartassa, erotettu väreillä kaupunginosat tai korttelit sekä osoitettu ja nimetty julkiset rakennukset, kuten kirkot, koulut, raatihuoneet jne. Kartastosta on olemassa Maanmittaushallituksen painattama näköispainos vuodelta 1983. 

Teksti: Heikki Rantatupa