Alftanin Suomen yleiskartta 1860

Venäjän sotilasviranomaiset kartoittivat ns. vanhan Suomen aluetta 1700-luvun lopusta lähtien, ja tätä työtä jatkoi autonomian aikana armeijan topografikunta vuodesta 1843 lähtien. Krimin sodan jälkeen julkaistiin topografikunnan aineistoon perustuen vuonna 1856 Kalmbergin kartasto. Suomen kartoitusta eli rekognosointia jatkettiin 1850-luvulla kapteeni Georg Alftanin johdolla. Vuonna 1860 ilmestyi kokonaan uusi, ”luotettaviin lähteisiin ja Pääesikunnan alkuperäisiin karttoihin” perustuva Suomen suuriruhtinaskunnan suurikokoinen kartta, tässä vaiheessa everstiksi kohonneen Georg Alftanin toimittamana. Huolimatta suuresta mittakaavasta (1:1 260 000) on Alftanin kartta tarkkuudessaan lähes ylivoimaisen hyvä aikakautensa yleiskartta.

Teksti: Heikki Rantatupa