1600-luvun karttoja

Vaikka Suomea oli kuvattu kartoissa jo keskiajalta lähtien, pysyivät tiedot Suomesta varsin epämääräisinä aina 1600-luvulle saakka. Vasta Andreas Bureuksen tarkkoihin maantieteellisiin mittauksiin perustunut vuonna 1626 valmistunut kartta Orbis arctoi nova et accurate delineation onnistui luomaan Suomelle tarkan maantieteellisen muodon. Toistaikseksi kokoelmamme ainoa 1600-luvun yleiskartta on Maanmittauslaitoksen johtajana 1683-1694 toimineen Carl Gripenhjelmin käsialaa.

Teksti: Heikki Rantatupa