KA e26: 26 (Kartta)

Nimeke

KA e26: 26

Pääkokoelma

Maakirjakartta

Alikokoelma

Maakirjakartat 1600-luku

Tekijä

Uhmin, Peter

Alueellinen kattavuus

Kuortane
Kuortane
Vaasan lääni

Luontiajankohta

1709

E26 16b Nurmo 1709

Petter Uhmin 1709

suomennos Heikki Rantatupa

tn = tynnyrinmaa, tunneland

ka = kapanmaa, capland

palmar = heinämittaGEOMETRINEN KUVAUS kolmesta talosta Lapuan pitäjässä ja Yli-Nurmon kylässä, laadittu Hänen exelenssinsä korkeasyntyisen Herra Paroni Kenraalimajuri ja Maaherra Herra Lorentz Clerckin kirjallisen määräyksen mukaan, annettu 22. päivä kesäkuuta ja sittemmin toteutettu 4. päivä elokuuta vuonna 1709.A

1 kruunun, ½ laskettu rykmentin talonpojaksi, Jöran Simonsson Hunce

peltoa

1 Hiekkamultaa, hiekkapohjaista, korkealla maalla 10 tn 26 ¾ ka

2 Suopeltoa, hiekkapohjaista 14 ¾ ka

3 Vanhaa peltomaata, hiekkamultaa ja hiekkapohjaista 1 tn 6 ½ ka

16 Humalatarha ……………………………. 2 kapanmaata

niityt

Heinää peltojen reunoilta 6 palmaria kovalta maalta

10 Umpiaita, turvemaata 7 tn 7 ka 3 palmaria kovalta maalta

11 Vasikkahaka, elättää 4 kappaletta

12 Joen länsipuolella 3 tn 6 ka 2 ¾ palmari kovalta maalta

13 Luomanluhta/Luoman Luchta 7 tn 5 ka 6 palmaria kovalta maaltaKosteat niityt, joita ei voitu kartoittaa:

Sipon luhta/Sippo Luchta 3 palmaria kovalta maalta

Myllyt(?) 9 palmari saraheinä

Kurjenneva/Kurien Nefwa 6 palmaria suoheinä

Koivistonneva/Kåifwisten Nefwa 1 palmari suoheinä

Rajaneva/Raja Nefwa 1 palmari suoheinä

Kortesniemi/Kårttes Niemet, sijaitsee kaukana 3 palmaria suoheinä

¼ myllystä lähellä taloa

Hieman kalastusta Luodisjärvellä (?)

SUMMA 17 tn 18 ka 22 ¼ parmasta kovalta maalta

9 parmasta saraheinää

11 parmasta suoheinää¾ manttaalia kruunu, Johan Andersson Lembonen

peltoa

4 Hiekkamultaa, hiekkapohjaista, korkealla maalla 7 tn 7 ¾ ka

5 Mustaa multaa, hiekkapohjaista 1 tn 26 ¼ ka

17 Humalatarha ½ kapanmaata

niityt

Heinää peltojen reunoilta 3 parmasta kovalta maalta

14 Kurkonoja 5 tn 8 ka 3 parmasta kovalta maalta

Kosteat niityt, joita ei voitu mitata:

Eucko/Encko korpi (?) 3 parmasta saraheinä

Pöhölakia/Pöhö Lakia 3 parmasta sara

Tiistonkorpi/Tiston Korppi 6 parmasta sara

Samoin 2 taakkaa 1 parmas sara

Ruostekorpi/Roosten Korpen 3 parmasta sara

Rajaneva/Raja Nefwa 1 ½ parmasta suoheinä

Kivivuoren luhta/Kifwj wuorell Luchta 3 parmasta suo

Lellunneva (?)/Lellus Nefwa 1 parmas suo

Kaukoneva/Kaucko Nefwa ½ parmasta suo

Sydänmaanneva/Sijden Man Nefwa 1 parmas suo

¼ myllystä lähellä taloa

SUMMA 5 tn 8 ka 6 parmasta kovalla maalla

16 parmasta saraheinää

7 parmasta suoheinää

Tällä talolla on hyvät laidunmaat, tarpeelliset polttopuumetsät, hirsiä ja tarvepuita almenningilta, hieman tuohimetsää, jonkin verran kytömaata. Peltoja viljellään kaksivuoroviljelyksessä (=toinen puoli kesantona), ja hallanarkoja.Uudisasukas Jacob Casperson Kovasenluomalle/Koufwasen Luoma antoi kihlakunnanoikeus 22. päivä helmikuuta 1700 asua paikalla. Sittemmin on sama kihlakunnanoikeus 22. helmikuuta 1704 päättänyt jatkaa vapaavuosia aina vuoteen 1712, jonka jälkeen häntä tullaan verottamaan 1/6 manttaalin edestä, jonka on myös autuaasti edesmenneen maaherra Ehrenskiöldin vahvistus 26. tammikuuta 1705 osoittaa. (Rakennuksia) on tupa, sauna, aitta, navetta ja lato.

peltoja

6 Hiekkamultaa ja hiekkapohjaa 2 tn 8 ½ ka

7 raakaa hiekkamaata 5 ½ ka

8 Peltosarka, hiekkamultaa ja hiekkapohjaa 1 tn 15 ¼ ka

9 Peltosarka, raakaa hiekkamaata 27 ka

niittyä

Peltoheinää, ja puron rannoilta 3 parmasta kovalta maalta

15 Pitkäranta/Pittike Randa 2 tn 20 ka 2 ½ parmasta kovalta maalta

Sangen vetisiä niittyjä:

Tiistenkorva/Tisten Korfwa 3 parmasta saraheinää

Masakenkorva/Masaken Korfwa 3 parmasta saraheinää

Kortesneva/Kårttes Nefwa 4 parmasta suoheinä

Koivastsaari/Kåifwast saarj ½ parmasta sara

mutta ajan myötä voidaan saada 1 ½ parmasta saraheinää

Lelluneva/Lellu Nefwa 2 parmasta suoheinää

Kaunissalon luhta/Kaunis Sahlon Luchta 4 ½ parmasta saraheinää

Lesunnevan raivio/Lesun Nefwan Röfies: voidaan ajan

mittaan saada sieltä ………………….. 1 ½ parmasta

SUMMA 2 tn 20 ka 5 ½ parmasta kovalta maalta

10 ½ parmasta saraheinää

6 parmasta suoheinää

Tämä talo on kylästä erillään. Ei ole myllyä mutta on myllynpaikka lähellä taloa.Petter Uhmin