SoPhi on julkaissut akateemisesti korkeatasoista filosofista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta vuodesta 1995. Kirjoittajamme ovat kansainvälisesti ansioituneita tutkijoita. Julkaisemme sekä suomen- että englanninkielistä kirjallisuutta. Julkaistavat kirjat valitaan tieteellisin kriteerein asiantuntijalausuntojen pohjalta. SoPhin toimintaperiaatteina ovat nopeus, riippumattomuus ja ajankohtaisuus. Kirjat ovat helposti saatavilla maksutta internetistä. SoPhi-kirjat ovat mukana julkaisufoorumin luokituksessa.

    Taide ja esteettinen tarkastelutapa
    Helsingin yliopistossa estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorina vuosina 1910–1937 toiminut Yrjö Hirn vieraili 1936 Lontoon yliopistossa ja piti siellä kolme englanninkielistä luentoa otsikolla Art and Aesthetic Contemplation. Näitä luentoja Hirn ei toimittanut julkaistavaksi englanniksi, vaan seuraavana vuonna (1937) julkaisi ne äidinkielellään ruotsiksi otsikolla Konsten och den estetiska betraktelsen. Tämä Lontoon-luentoihin pohjautuva teos julkaistaan nyt ensi kertaa suomeksi Oiva Kuisman tekemänä käännöksenä: Taide ja esteettinen tarkastelutapa. Suomennokseen sisältyy myös Kuisman kirjoittama Yrjö Hirnin estetiikan teoriaa taustoittava kirjoitus. Taide ja esteettinen tarkastelutapa -teoksessaan Hirn käy läpi estetiikan teoriansa keskeisimpiä ajatuksia ja siksi sitä voi lukea johdantona hänen esteettiseen ajatteluunsa. Teos sopii kaikille suomalaisen estetiikan ja taideteoreettisen ajattelun kehityksestä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Teoksen suomentaja, FT, dos. Oiva Kuisma on Helsingin yliopiston estetiikan yliopistonlehtori, jonka erikoisaloja ovat filosofian ja estetiikan historia.
    On August 21st 2015 Pekka Korhonen, Professor of World Politics at the University of Jyväskylä, reaches the age of 60 years. In order to celebrate the event and pay homage to Pekka’s career, this collection of articles was edited. Keeping in mind Pekka’s research interests in world politics and other forms of political science, the book is aptly named ”The Politics of World Politics”. One part of the Jyväskylä profi le is to avoid a strict dividing line between diff erent ‘subfi elds’ in the study of politics, and also the PhD theses supervised by Pekka would not else- where always be counted to world politics or international relations. The interest in rhetoric, languages, concepts and narratives is part of the Jyväskylä profi le, but Pekka’s own and inimitable colour enriches this profi le to an important direction. Pekka’s MA thesis on Hans Morgenthau (1983) deconstructs a lot of the textbook view on Morgenthau, which is no mere caricature but completely misleading for those who know Morgenthau’s early work in international law in German and French. Johan Galtung was the next author Pekka was studying in his licentiate thesis. In Galtung’s work, in the early study on Gandhi’s political ethics and Galtung’s work on Japan and China in the 1970s we can also detect the origins of the ‘Asian turn’ of Pekka Korhonen’s work, based on 2-year scholarship to Japan from 1987 to 1989. With his 1992 dissertation, in revised form published by Routledge in 1994 and the follow-up work on pacifi c romances (1998), Pekka created the groundwork for his later internationally rec- ognised research profi le, the appointment to professor at the University of Jyväskylä (from January 2004) and numerous research visits above all in Japan and China. The book includes contributions from his colleagues within the confi nes of world politics, Asian studies and political theory, all very broadly understood. Despite of belonging to the Festschrift-genre, this collection of articles is a genuine contribution to the debates of world politics, its limitations, boundaries and theories. Given Pekka’s interest in Asia and geopolitics, the collection also includes articles addressing these topics. As has been common in Jyväskylä political science, politics in this collection is considered an aspect in lieu of a strictly defi ned sector. Therefore the articles address a wide variety of issues that can be con- sidered relevant to world politics – even the very notions of ”world” and ”politics” are scrutinized in the articles, and emphasis is also given to translating of concepts and naming of practices.
Browse all
saavutettavuusseloste