Tunteet ja tilat oppimisessa ja opettamisessa

Teemaryhmässä pohditaan tunteita ja tiloja oppimisen ja opettamisen voimavaroina sekä tunteiden roolia tietämisessä. Millaisia tunteita eri tilat herättävät ja miten tätä voi hyödyntää oppimisessa? Mikä on hämmennyksen ja epävarmuuden sija oppimisessa? Feministisessä pedagogiikassa on keskusteltu paljon tunteiden merkityksestä oppimisessa ja opettamisessa, tiedonrakentamisessa ja tietämättömyydessä. Miten 2000-luvun affektikeskustelut haastavat tunnepedagogiikkaa? Kutsumme mukaan pohtimaan tunteiden sijaa akateemisessa nykytodellisuudessa, tunteiden paikkaa oppimisprosesseissa sekä oman opettajuuden herättämiä tunteita. Mitä ovat akateemiset tunteet ja miten ne näyttäytyvät yliopiston tiloissa? Toivomme teemaryhmään tutkimuksellisia esityksiä, menetelmällisiä kehittelyjä ja tapausesimerkkejä. Vetäjät tekevät lyhyen katsauksen feministisen pedagogiikan tunne- ja affektiteoreettiseen taustaan ja esittelevät valtakunnallisen sukupuolentutkimuksen verkoston feministisen pedagogiikan kursseja. Työryhmässä tehdään myös toiminnallisia harjoituksia.

Esitykset

saavutettavuusseloste