Digitalisaatio ja pelillistäminen korkeakouluopetuksessa

Opetuksen digitalisaation yhtenä osa-alueena pelillistäminen (gamification) on nousemassa yhdeksi oppimisen ja osaamisen kehittämisen keskeiseksi alueeksi. Pelillistäminen – niin perinteinen kuin digitaalinen - motivoi ja innostaa oppijaa, edistää ongelmanratkaisua ja luovuutta, sitouttaa pitkäkestoisiin oppimisprosesseihin. Lisäksi pelillistämisen kautta voidaan kehittää opiskelijan ajattelua ja osaamista sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Pelinomaisia elementtejä voidaan sisällyttää opetukseen monilla tavoin; itse oppimisprosessiin ja sen seurantaan. Pistejärjestelmien, haasteiden, edistymispalkkien, osaamismerkkien ja muiden palkintojen yhdistämisessä vain mielikuvitus on rajana. Pelillistämisen käytännöt, prosessit ja opit ovat lisäksi siirrettävissä erilaisiin työelämän tilanteisiin ja tarpeisiin. Pelillistetty opetus voi myös suoraan tutkia pelillisiä yritysten ja organisaatioiden toiminnallisia tilanteita. Tässä työpajassa toivomme kuulevamme laaja-alaisesti kokemuksia pelillistämisen yhdistämisestä digitaaliseen oppimiseen. Kiinnostavaa on esimerkiksi se, miten pelillisiä elementtejä on yhdistetty opetukseen, miten pelillistäminen toimineet oppimisen tukena, mitkä kysymykset ovat olleet haastavia ja miten niihin on etsitty ratkaisuja.

Esitykset

saavutettavuusseloste