Pöytäkirjat

Kirjelmä Minerva-osakeyhtiön hallitukselle