Avslutningskaffe efter restaureringen av Åbo domkyrka 1929. Herrarna i mitten är (från vänster) statHerrarna i mitten är (från vänster) statsarkeologen Juhani Rinne, domprosten Einar Candolin och prof FINNA

Tallenne

Osa aineistoa Einar Candolin

Nimeke

Avslutningskaffe efter restaureringen av Åbo domkyrka 1929. Herrarna i mitten är (från vänster) statHerrarna i mitten är (från vänster) statsarkeologen Juhani Rinne, domprosten Einar Candolin och prof FINNA