https://minerva.lib.jyu.fi/tmp/levanen-s.pdf

Tallenne

Osa aineistoa Förteckning öfver Dr S. Levänens boksamling